5-DAGEN ACTIE!

2 dagen betalen
5 dagen springen

Levering woensdag en ophaling dinsdag.

Meer info - voorwaarden

WEEKEND actie

Levering vrijdag tussen 09-21u
Ophaling maandag tussen 09-21u

Dagprijs x 1,25

Meer info - voorwaarden

Typ een zoekterm, en vind zo makkelijk een springkasteel en/of attractie:
zoek

Voorwaarden Attracties & Spelen

1. Reservatie

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons per mail bevestigd werd.

2. Annulaties
 • Meer dan 1 maand voordien - EUR 0,00
 • 4 weken tot 1 week voordien - netto kost EUR 0,00 - Waardebon regeling. Je betaalt nu 100 euro via overschrijving maar ontvangt een waardebon voor hetzelfde bedrag die 1 jaar geldig blijft.
 • Minder dan 1 week voordien netto kost EUR 50,00 - Waardebon regeling. Je betaalt 100 euro via overschrijving en ontvangt een waardebin van 50 euro die 1 jaar geldig blijft.
 • --> 50 euro annulatiekost (adminstratieve kosten, blokkering springkasteel, voorziening extra logistiek en personeel obv het aantal opdrachten die bij het begin van de week geboekt staan)

Annulatie door slecht weer +48u voordien:

Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u tot 48 uur voor levering de reservatie annuleren met volgende voorwaarden:

 • Ofwel wordt er ineens een andere datum gezocht waarop we het springkasteel leveren.
 • Ofwel wordt er een annulatiekost van 100 euro betaald waarvoor je een waardebon ontvangt die je op een later tijdtip kan gebruiken. 1 jaar geldig.

Voorbeeld: Voor een reservatie op zaterdag dient de annulatie ons uiterlijk op donderdag 10u in de ochtend te bereiken. 
Nadien begint er iemand alle planningen te maken, voorzien we logistiek en personeel o.b.v. het aantal opdrachten.

Let op:
In de drukste periode (2 weekends voor tot 2 weekends) na hemelvaart is dit niet mogelijk. Aangezien we voor die periode verschillende klanten moeten teleurstellen omdat we voor die periode volzet zijn kunnen we geen last minute annulaties aannemen.

Annulatie door slecht weer -48u voordien:

Indien je wegens slecht weer voorspelling nog wil annuleren binnen de 48u voor levering kan dit met een netto annulatiekost van 50 euro.

 • Je betaald dan 100 euro annulatiekost waarvoor je een waardebon van 50 euro ontvant die op een later tijdstip kan gebruikt worden. 1 jaar geldig

Deze kost vergoed het werk etc dat er op dat moment al in zit alsook de leemtes die in de planning komen waarbij het personeel niet verder kan:

 • Tijd van de planner
 • Voorziening extra logistiek
 • Voorziening personeel
 • Leemtes in de planning

Afspraken gelden ook voor ons:

 • Indien wij een reservatie die per mail bevestigd werd toch zouden rateren en die dag niet zouden leveren komen we het indien nog mogelijk gratis plaatsen. Indien niet meer mogelijk betalen we jullie het volledige bedrag van het springkasteel en proberen we wij collega's nog iets te vinden.
3.1 Betaling

De betaling van de gehuurde attracties gebeurt contant bij in ontvangst name van de gehuurde attractie
OF
Op voorhand per overschrijving. 

Alle prijzen van springkastelen en attracties zijn inclusief BTW.

3.2 Factuur

Een betalingsbewijs wordt steeds afgegeven. Heeft u ook een factuur nodig voor je boekhouding dan kan je dit bij reservatie aangeven.
De facturatiegegevens worden dan ineens gevraagd. Uiterlijk bij ophaling dienen we over de juiste facturatiegegevens te beschikken.
Facturen worden binnen de 15 werkdagen na de opdracht opgemaakt.
Standaard worden deze verstuurd per mail naar diegene die de reservatie heeft gemaakt en dit met een betalingstermijn van 30 dagen.
De standaard mededeling is "Huur jumperke product"

Indien jullie met de firma,gemeente,... een andere werking hebben betreffende facturen kan je dit voordien met ons bespreken.

Voorbeelden:

 • Andere betalingstermijn
 • Ander mailadres voor het versturen van de factuur
 • Factuur ontvangen via post
 • ...

Indien we voordien niets ontvangen hebben gaan jullie akkoord met de standaard facturatie werking en is deze van toepassing op de opdracht.

4. Waarborg

Voor sommige producten vragen wij een waarborg. Dit staat dan steeds bij het product in kwestie vermeld.

5. Levering, ophaling & plaatsing

De levering is gratis in de door ons opgegeven steden en dorpen (zie lijst).

Qua uren kan je kiezen voor de flexibele planning promotie waarbij je 20 euro korting krijgt.
We hanteren dan een marge van 4u om alles ingepland te krijgen. In de communieperiode is de marge 5u.
Dit kan je in het reservatieformulier kiezen waar de bijhorende uren ook vermeld staan.

OF

Je kan de uren zelf kiezen.
Hier werken we dan standaard met een marge van 2u voor het gevraagde leveruur en 2u na het gevraagde ophaaluur.
Levering is ten vroegste tussen 7u00 en 9u00 en ten laatste tussen 12u00 en 14u00.
Ophaling is ten laatste tussen 22u00 en 24u00

Last minute reservaties (minder als 48u voor levering) vallen altijd onder flexibele planning. Genieten uiteraard dan ook de 20 euro bijhorende korting. Maar zodra er eerste versies van een planning klaar zijn kunnen we geen uiterste uur levering en vroegste uur ophaling meer garanderen.

Last last minutes (daags voordien na 15u) vallen altijd onder normaal dagtarief en moeten we altijd bekijken of en waar het er nog bij kan.

Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter. Wij leveren ook niet door het huis tenzij je ook daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken.

6. In ontvangstname:
 • Bij in ontvangstname zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel. Indien de huurder bij levering of onmiddelijk nadien schade vaststeld dient hij de huurder te verwittigen. Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zal deze niet weten of de schade al aanwezig was al dan niet waardoor de schade op de huurder verhaalt zal worden.
 • Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden.
 • In geval van laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Onze teams doen er alles aan om iedereen op tijd verder te helpen maar zijn ook afhankelijk van externe factoren.
7. Plaatsing
 • Het springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond (stenen, glas,...).
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor)
 • Het springkasteel wordt steeds door ons team opgesteld en afgebroken. Er wordt aan jullie gevraagd waar het springkasteel mag opgesteld worden. Nadien mag het niet meer verplaatst worden.
8. Ondergrond

Zand:

 • Indien het springkasteel op zand of braakliggende grond moet geplaatst worden vragen wij 25 euro extra voor het extra kuiswerk.
 • Op zand moet de blower overigens op houten platen of op karton kunnen gezet worden zodat deze geen zand kan aanzuigen. Indien dit niet kan en de blower is bij ophaling vol zand zal deze gefactureerd worden aan de klant.

Harde ondergrond:

 • Indien u een springkasteel koos met een glijbaan kan het interessant zijn om een zachte opvang te voorzien aan het einde van de glijbaan. Zeker voor kleinere kindjes.
 • Meestal is de ondergrond geen enkel probleem. Als je merkt dat het wel zo is kan je perfect iets voorzien aan het einde van de glijbaan.
9. Aansprakelijkheid
 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. 
10. Verantwoordelijkheid
 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
 • U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
 • Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.
11. Wat bij regen?

Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden:

 • Stroom uitschakelen
 • De muren naar binnen plooien
 • Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen. Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Belangrijk: na de regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen. 

NB: Om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen.

12. Gebruik van de attracties
 • Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
 • Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
 • Verboden te eten of te drinken op het kasteel.
 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.
 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.
 • De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd.
13. Voorzieningen
 • De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien. Dit is een normaal stopcontact.
 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel tot op zijn plaats te krijgen.
 • Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 0,5 meter langs elke zijde en 1 meter achter het kasteel voor de motor.
14. Boetes die wij hopen niet te moeten aan rekenen
 • Er is niemand aanwezig bij levering en er is niets afgesproken op voorhand en/of er hangen geen instructies: 50% van de huurprijs wordt gefactureerd
 • Indien er niemand aanwezig was en jullie wensen dat onze mensen alsnog een tweede keer langskomen voor de levering: + 50 euro
 • Onvoldoende vrije doorgang om te leveren (zie nodige ruimte bevestigings email) OF onvoldoende plaats om op te stellen: 50% van de huurprijs wordt gefactureerd
 • Regenzeil, klim- en glijzeil verwijderen en niet terugplaatsen: 25 euro
 • Ballen van het ballenbad niet in de zakken: 50 euro
 • Scheuren in de naden(stiksel) van het spingkasteel door de huurder zelf gemeld: 0 euro
 • Scheuren in de naden (stiksel) van het springkasteel vastgesteld door de verhuurder bij het kuisen of bij de eerstvolgende levering: 125 euro
 • Scheuren in het springkasteel zelf (bache): Volgens offerte fabrikant
 • Schade aan de netten/touwen door de huurder zelf gemeld: 15 euro
 • Schade aan de netten/touwen vastgesteld door de verhuurder: 30 euro
 • Zwarte strepen veroorzaakt door schoenen: 50 euro

De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

De prijzen van de boetes zijn excl. btw

Alvast bedankt voor het doornemen van de voorwaarden. Echter laat ons duidelijk zijn dat het plezier voor de kinderen sowieso centraal staat.

 

De klant bevestigd bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.

 

 Gemiddelde score van onze klanten via het gastenboek

2723
10

Communicatie & Afspraken:
1  2  3  4  5 

Vriendelijkheid bij levering en ophaling:
1  2  3  4  5 

Netheid van de springkastelen:
1  2  3  4  5 

Bekijk ons gastenboek

Mooi weer garantie !

Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot 48 uur voor levering. Bij andere last minute annulaties zijn we genoodzaakt de huursom alsnog aan te rekenen.

Meer info bij punt 2 van de voorwaarden.

Waar leveren wij?

Klik HIER voor de volledige lijst van gemeenten en steden waar wij GRATIS leveren.

© 2018 | Jumperke - Verhuur Springkastelen en meer 2590 Berlaar - 0478/999.546 - info@jumperke.be